www.sykdomsinfo.no www.sykdomsinfo.no

Infeksjonssykdommer

På denne siden finner du informasjon om noen infeksjonssykdommer du kan være utsatt for på reise og ellers i livet.

Snakk med lege eller reiseklinikk om hvordan du kan beskytte deg.

Infeksjonssykdommer

Infeksjonssykdommer som kan forebygges. Snakk med lege eller reiseklinikk om hvordan du kan beskytte deg.

Malaria

En alvorlig, potensielt livstruende febersykdom som forårsakes av malariaparasitten, og som spres via mygg.
Les mer