www.sykdomsinfo.no www.sykdomsinfo.no

Infeksjonssykdommer

På denne siden finner du informasjon om infeksjonssykdommer du kan være utsatt for på reise.

Snakk med lege eller reiseklinikk om hvordan du kan beskytte deg.

 

Infeksjonssykdommer

Infeksjonssykdommer som kan forebygges. Snakk med lege eller reiseklinikk om hvordan du kan beskytte deg.

Alle sykdommer
Bakterieinfeksjoner
Virusinfeksjoner
Parasittinfeksjoner
Malaria

En alvorlig, potensielt livstruende febersykdom som forårsakes av malariaparasitten, og som spres via mygg.
Les mer