Hva er RS-virus?

Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) er et vanlig virus som kan føre til luftveisinfeksjoner. RS-virus gir vanligvis forkjølelseslignende symptomer, og de fleste blir friske i løpet av en uke eller to.3 RS-virus rammer alle aldre, ikke bare spedbarn. Særlig eldre voksne kan være mer utsatt for alvorlig forløp med RS-virus, som kan føre til sykehusinnleggelse.1

Hvem rammes av RS-virus?

RS-virus kan ramme alle aldre, men alvorlige luftveisinfeksjoner ses oftere hos eldre voksne over 60 år, og voksne med kroniske sykdommer.1 En studie fra et norsk sykehus viste at 75% av de sykehusinnlagte voksne (≥18år) med påvist RS-virusinfeksjon var 65 år eller eldre.2

 

Symptomer på RS-virus

RS-virus gir vanligvis milde forkjølelsessymptomer som tretthet, tett nese, hoste og feber.

I tillegg kan du oppleve:7

 • Vondt i halsen
 • Hodepine
 • Hvesing fra lungene
 • Tungpust
 • Muskelsmerter

Tiden fra du blir smittet til du får symptomer er vanligvis mellom 2 og 8 dager. Symptomene kan strekke seg over 1-2 uker.3 Ta kontakt med lege dersom du opplever alvorlige symptomer, eller symptomene ikke går over.

Hvordan smitter RS-virus?

RS-virus er et luftveisvirus som kommer inn i kroppen gjennom luftveiene.3,6 

 • Viruset smitter via små dråper fra hoste, nys og lignende.
 • RS-viruset spres gjennom direkte kontakt mellom mennesker, eller indirekte via overflater som håndtak, telefon osv.
 • Infiserte personer kan være smittsomme i opp til 8 dager
 • Immunsvekkede personer kan spre virus opptil 4 uker, selv etter at de er symptomfrie

RS-virus og underliggende sykdommer

Eldre og voksne med kroniske sykdommer har økt risiko for å utvikle mer alvorlige infeksjoner på grunn av RS-virus.5 Infeksjonen kan i noen tilfeller forårsake lungebetennelse og i noen tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig og føre til sykehusinnleggelser dersom du har kroniske sykdommer som:5

 • Hjerte- og karsykdommer
 • Diabetes
 • Lungesykdommer, som kols og astma

Forebygging av RS-virus

Du kan redusere smitterisikoen for RS-virus ved å følge disse rådene:1,3

 • Vask hendene
 • Unngå å berøre ansiktet med uvaskede hender
 • Unngå tett kontakt
 • Rengjør overflater som mange berører
 • Hold deg for munnen når du hoster eller nyser
 • Hold deg hjemme når du er syk

Er du over 60 år, kan sykdommen forebygges med vaksinering. Ta kontakt med lege for mer informasjon om forebygging.

Referanser:
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. RSV in older adults and adults with chronic medical conditions. https://www.cdc. gov/rsv/high-risk/older-adults.html (accessed June 2023)
2. Debes, S., et al. (2021). "Etiology of viral respiratory tract infections in hospitalized adults, and evidence of the high frequency of prehospitalization antibiotic treatment in Norway." Health Sci Rep 4(4): e403.
3. Sonne, F.H. (2021, 30.September). RS-virus: Alt du bør vite om symptomer, smitte og forebygging. Hentet fra: https://forskning.no/barn-ogungdom-forebyggende-helse-sykdommer/rs-virus-alt-du-bor-viteom-symptomer-smitte-og-forebygging/1914721
4. Openshaw PJM, et al. (2017) Protective and Harmful Immunity to RSV Infection. Annu Rev Immunol. 2017 Apr 26;35:501-532.
5. Branche AR, et al. 2022). Incidence of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Hospitalized Adults, 2017-2020. Clin Infect Dis. 23;74(6):1004-1011.
6. Walsh EE, et al. (2013). Viral shedding and immune responses to respiratory syncytial virus infection in older adults. J Infect Dis. 2013 May 1;207(9):1424-32.
7. Kodama F, et al. (2017) Other Noninfluenza Respiratory Viruses in Older Adults. Infect Dis Clin North Am. 31(4):767-790.