HPV-infeksjoner (humant papillomavirus)

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Det er foreløpig identifisert over 200 typer av humant papillomavirus (HPV) hvorav rundt 20 av de er såkalte høyrisikotyper som kan forårsake livmorhalskreft og enkelte andre kreftformer. HPV 16 og HPV 18 forårsaker 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV kan medføre endringer i hud og slimhinner. De vanligste endringene er kjønnsvorter og celleforandringer (forstadier til kreft) på livmorhalsen.

 

Utbredelse

Humant papillomavirus er svært vanlig og overføres lett fra person til person. De fleste seksuelt aktive kvinner og menn vil bli smittet en eller annen gang i løpet av livet, og enkelte kan bli smittet flere ganger. De fleste infeksjonene går over av seg selv, men enkelte virustyper med høy risiko kan overleve lenge i livmorhalsen og senere forårsake kreft

 

Smittekilder

  • ubeskyttet sex
  • berøring av huden rundt kjønnsorganene

 

Behandling

HPV-infeksjon i seg selv kan ikke behandles. I de fleste tilfellene forsvinner infeksjonen av seg selv uten å gi symptomer. Kjønnsvorter forsvinner som regel av seg selv etter noen måneder, men kan også behandles ved å fjerne vortene (frysebehandling, evt pensling). Alvorlige celleforandringer (forstadier til kreft) i livmorhalsen kan påvises i prøver fra livmorhalsen og behandles ved en operasjon hvor den ytterste delen av livmorhalsen fjernes (konisering).

 

Hvordan forebygge sykdom?

Viruset spres gjennom seksuell kontakt, men det kan også være nok å berøre kjønnsorganene til en smittet person. Kondomer reduserer risikoen, men gir ikke 100 % beskyttelse.

Det er viktig å ta regelmessige celleprøver for å forebygge livmorhalskreft. Celleprøvene har som mål å oppdage forstadier til kreft slik at man kan få behandling så tidlig som mulig. Røyking, mange sexpartnere og sex i ung alder øker faren for livmorhalskreft. 

En del HPV-infeksjoner kan forebygges med vaksine. Gutter og jenter i 7. klasse får tilbud om vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet for å beskytte mot livmorhalskreft, vulva-, vaginal-, og analkreft, eller forstadier til disse kreftformene. En av vaksinene gir også beskyttelse mot kjønnsvorter.

 

Referanser:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/