Difteri

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Difteri er en sykdom som spres via dråpesmitte (kyssing, spytt, hosting, nysing og intim seksuell kontakt). Hvis en smittet person har sår på huden, kan sykdommen også spres via berøring av sårene. Symptomene på difteri omfatter feber, sår hals og et tykt belegg i halsen og i nesen. Hoven hals og sår på huden kan også forekomme. Belegget i halsen kan føre til pusteproblemer. Dødelighet angis å være 5-10%. 

 

Utbredelse

Difteri er endemisk i mange land i Asia, Afrika, Sør-Stillehavet, Midtøsten, Øst-Europa og Haiti og Den dominikanske republikk. Flest tilfeller meldes fra India. I Norge er det i perioden 1975-2017 rapportert totalt 11 tilfeller hvorav de fleste kan knyttes til smitte i utlandet.

 

Hvem er mest utsatt?

Difteri forekommer svært sjelden i de fleste europeiske land. Den formen av sykdommen som gir sår på huden er vanligst i tropiske strøk og rammer ofte alkoholikere og innbyggere i fattige bydeler.

 

Smittekilder

  • dråpesmitte
  • kontakt med spytt (kyssing, deling av vannflaske osv.)

 

Behandling

Difteri kan behandles med antibiotika som virker mot selve bakterien og motgift som virker mot giftstoffet som bakterien skiller ut. Ved alvorlige tilfeller hvor luftveiene blokkeres, kan det være nødvendig med intensivbehandling.

 

Hvordan forebygge smitte?

Difteri smitter via dråpesmitte, gjennom spytt ved kyssing, deling av glass, flaske eller sigaretter. Dråpesmitte via hosting og nysing kan også forekomme. Difteri kan også smitte seksuelt og indirekte kontaktsmitte via forurensede gjenstander.

Difteri kan forebygges med vaksine. For informasjon om hvilke anbefalinger som gjelder for voksne kan du lese mer på Folkehelseinstituttets nettsider
Søk råd hos lege dersom du har spørsmål om forebygging av difteri.

 

Referanser

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/diphtheria