Helvetesild (også kjent som herpes zoster) er et smertefullt utslett som karakteriseres ved små blærer på huden.1 Smertene kan være meget intense – derav navnet helvetesild.

HVOR VANLIG ER HELVETESILD?

Visste du at så mange som 1 av 3 rammes av helvetesild i løpet av livet?2. Alle som har hatt vannkopper kan få helvetesild, ca. 94 % av voksne over 50 år har vannkoppeviruset i kroppen.3 Du som er over 50 år har økt risiko for helvetesild grunnet aldersredusert svekkelse av immunforsvaret.4

Det antas at ca. 19 600 pasienter i året vil få helvetesild og motta behandling i helsetjenesten.5 Enkelte av disse vil oppleve å få langvarige nervesmerter (postherpetisk nevralgi), og risikoen øker med økende alder. Opptil 25 % i aldersgruppen 80 år og eldre som rammes av helvetesild får langvarige smerter.2


HVORDAN OPPSTÅR HELVETESILD?

Helvetesild oppstår ved reaktivering av det viruset som gir vannkopper. Hos de som har hatt vannkopper blir viruset liggende i hvilefase (latent) i nervetrådene inn mot ryggmargen eller hjernestammen resten av livet. Seinere i livet kan viruset reaktiveres ved svekkelse av immunforsvaret på grunn av alder, sykdom eller behandling.6 Du har større risiko for å få helvetesild hvis du er 50 år eller eldre grunnet aldersrelatert svekkelse av immunforsvaret.4

Det kan også være andre årsaker til at man har nedsatt immunforsvar, som sykdom eller at man får immundempende behandling.4 Man kan få helvetesild flere ganger i løpet av livet.2

Risiko for å få helvetesild øker med alderen, med en kraftig økning etter 50-årsalder. 4

Ca. 94 % av voksne over 50 år har vannkoppeviruset i kroppen som kan reaktiveres og gi helvetesild.3

1 av 3 vil utvikle helvetesild i løpet av livet.2

HVA ER SYMPTOMENE PÅ HELVETESILD?

De første tegn på sykdommen er ofte:1

  • Brennende smerter eller prikking i et avgrenset hudområde
  • Sykdomsfølelse, tretthet og hodepine kan forekomme

I løpet av ca. 4 dager kommer det et rødt utslett med blemmer som vanligvis forsvinner i løpet av 2-4 uker.1 Utslettet er begrenset til det hudområdet som får nerveforsyning fra en hjernenerve eller ryggmargsnerve. Utslettet er derfor belteformet og avgrenset til en side av kroppen eller hodet. Helvetesild forekommer ofte i ansiktet og kan omfatte øyet.6


HVILKE SYKDOMMER KAN MEDFØRE FORHØYET RISIKO FOR HELVETESILD?

70 % av de som får helvetesild har ingen tilleggssykdommer fra før2, men forskning viser at en rekke sykdommer øker risikoen for å utvikle helvetesild. Aller størst risiko har de som har enkelte typer kreft og mottar immunsuppresiv behandling, de som er benmargs- eller nyretransplanterte eller har hiv.7 I tillegg vil personer som har kols, astma, hjerte-/karsykdommer, diabetes, psoriasis eller kronisk nyresykdom ha økt risiko.8

HVILKE KOMPLIKASJONER KAN OPPSTÅ VED HELVETESILD?

Helvetesild går som regel over av seg selv etter ca. 2-4 uker, og de fleste kommer seg uten varige mén.1 I noen tilfeller varer smertene etter at utslettet er borte. Dette kalles postherpetisk nevralgi. Risikoen for å bli rammet av etterfølgende nervesmerter stiger med alderen.2,6 Opptil 25 % av personer over 80 år som har hatt helvetesild blir rammet av etterfølgende nervesmerter.2 Eldre med helvetesild har høyere risiko for postherpetisk nevralgi, de har mer intense smerter og over lengre tid enn hos yngre personer.4

I enkelte tilfeller kan øyet rammes av helvetesild. Det er en alvorlig situasjon som i verste fall kan føre til skader på øyet. Regnbuehinnebetennelse er en vanlig komplikasjon ved helvetesild på øyet og kan igjen medføre både grå stær og grønn stær. Ved helvetesild nær øyet, er det viktig å oppsøke lege raskt.9

SMITTER HELVETESILD?

Helvetesild oppstår fordi viruset fra vannkopper reaktiveres i kroppen. Personer med helvetesild kan ikke smitte andre med helvetesild, men siden blemmene inneholder vannkoppevirus, kan det føre til vannkopper hos de som ikke har hatt det tidligere.1

 

BEHANDLING OG FOREBYGGING AV HELVETESILD

Hvis du får symptomer og tar kontakt med lege innen 3 dager etter at symptomene oppstår, er det mulig å få antiviral behandling som kan dempe symptomene ved utbrudd.1 Smertestillende legemidler kan tas for å dempe smertene i forbindelse med sykdommen helvetesild.1

Det er mulig å forebygge helvetesild med vaksinering hos de over 50 år, eller hos de over 18 år som har økt risiko for helvetesild.6 Snakk med en vaksinasjonsklinikk, apotek eller lege for mer informasjon om forebygging av helvetesild.

Har du symptomer på helvetesild? Da bør du raskt oppsøke lege for behandling og råd.

Referanser

1. https://www.helsenorge.no/sykdom/hud-og-har/helvetesild (sist sett 12.02.24)

2. Södergren E et al. Incidence and Burden of Herpes Zoster in Sweden: A Regional Population-Based Register Study. Infectious Diseases and Therapy. 2024. DOI: 10.1007/s40121-023-00902-1

3. Rimseliene G et al. Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultations in Norway. BMC Infect Dis. 2016 Jun 7;16:254. doi: 10.1186/s12879-016-1581-4

4. Bricout H et al. Herpes zoster-associated mortality in Europe: a systematic review. BMC Public Health 2015 May 5;15:466. Doi: 10.1186/s12889-015-1753-y

5. Sæther EM. Helvetesild i et samfunnsperspektiv. Oslo Economics, mai 2023

6. Store medisinske leksikon https://sml.snl.no/helvetesild (sist sett 16.02.2024)

7. Chen SY et al. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection. 2014;42(2):325-34

8. Marra F et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020;7(1):ofaa005 

9. https://nhi.no/sykdommer/oye/hornhinnesykdommer/helvetesild-pa-oyet (sist sett 13.02.24)