Polio

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Polio (poliomyelitt) er en svært smittsom virussykdom. Over 90 % av poliotilfellene er uten symptomer. Flesteparten av dem som smittes er barn under fem år.

De tidlige symptomene minner om vanlig forkjølelse med feber, sår hals og ubehag. Hos de fleste fører ikke sykdommen til noe mer, men hos 1-5 % angriper viruset nervesystemet og forårsaker hjernehinnebetennelse. Symptomene er da mer alvorlige, for eksempel stivhet i nakken, ryggen og/eller ett eller begge beina. Mindre enn 1 % av alle polioinfeksjoner hos barn fører til lammelser. Enkelte pasienter kan lide av tretthet, muskelsvakhet, muskel- og leddsmerter og andre lignende symptomer selv flere år etter sykdommens akutte fase.

 

Utbredelse

Siste innenlands smitte i Norge med vilt poliovirus var i 1969. Etter denne tid er det registrert enkelte sykdomstilfeller av vilt poliovirus i Norge etter at pasienten har oppholdt seg i endemiske områder. Disse har ikke ført til videre innenlands spredning. I 1988 var polio endemisk i 125 land, mens per oktober 2023 er sykdommen kun endemisk i områder av Pakistan.

 

Smittekilder

Viruset overføres hovedsakelig fra person til person eller via forurenset mat og drikke. Polio er svært smittsomt, men i de aller fleste tilfellene oppstår det ikke symptomer.

 

Behandling

Det finnes ingen behandling av poliomyelitt, og det er derfor viktig å unngå smitte.

 

Hvordan forebygge smitte?

Poliovirus er et tarmvirus og spres videre fra avføring via mat og drikke. I tillegg til vaksinasjon er det derfor viktig med med god hånd- og mathygiene ved opphold i områder hvor det fortsatt finnes polio.

Polio kan forebygges med vaksinasjon. For informasjon om hvilke anbefalinger som gjelder for voksne kan du lese mer på Folkehelseinstituttets nettsider. Søk råd hos lege dersom du har spørsmål om forebygging av polio.
  
Alle som reiser ut fra land med pågående polioutbrudd må ha fått poliovaksine mellom 4 uker og 12 måneder før man forlater landet. Dette må dokumenteres med internasjonalt vaksinesertifikat. Dette gjelder for personer i alle aldre også barn selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.
Sjekk Folkehelseinstituttets lands-spesifikke smittevernråd og vaksiner for reisende.

 

Referanser:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/
http://polioeradication.org/
https://sml.snl.no/polio