Hepatitt B

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Hva er hepatitt B?

Hepatitt B er en virusinfeksjon som rammer leveren, og som kan forårsake både akutt og kronisk sykdom. Kronisk infeksjon kan føre til leversvikt og leverkreft.

Hepatitt B-symptomer

Symptomene kan omfatte kvalme, oppkast, dårlig appetitt, tretthet, smerter og ubehag, sykdomsfølelse, mørkere urin og gulskjær i huden eller på det hvite i øynene (gulsott). Enkelte av de smittede, spesielt små barn, kan utvikle en kronisk sykdom, noe som øker risikoen for å få skrumplever eller leverkreft.

Utbredelse

Hepatitt B er en vanlig sykdom over hele verden med størst utbredelse i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og tropisk Afrika.

Smittekilder

Hepatitt B-viruset finnes i kroppsvæsker hos smittede. Bærere av viruset kan smitte andre selv om de ikke føler seg syke. Vanlige smittesituasjoner:

  • ubeskyttet sex
  • kontakt med blod (ulykker, medisinsk behandling, tannlegebesøk, blodoverføringer, kontaktsport, håndpleie og fotpleie)
  • kroppspiercing og tatoveringer med urent utstyr
  • deling av sprøyter blant narkomane
  • kontakt mellom barn (biting, kloring osv.)
  • overføring av smitte fra mor til barn under svangerskap eller fødsel

Behandling

Det finnes ingen behandling ved akutt hepatitt B, men de fleste blir friske av seg selv etter den akutte infeksjonen.
Dersom du har vært utsatt for smitte, kan det være aktuelt med behandling med vaksine og eventuelt hepatitt B-antistoffer. Antistoffer bør gis innen 48 timer etter antatt smittetidspunkt.
Dersom det påvises kronisk hepatitt B-infeksjon og skadet lever (levercirrhose), kan det være aktuelt med virusdempende midler. Behandling med virusdempende midler er i prinsippet livslang. Man klarer ikke å fjerne viruset helt, men det holdes så mye i sjakk at leveren ikke skades, og man forebygger også utvikling av leverkreft.

Hvordan forebygge smitte?

For å forebygge smitte bør man unngå følgende risikosituasjoner: kontakt med andres blod (for eksempel ved besøk på legevakt/legekontor) ha ubeskyttet sex, ta tatoveringer, kroppspiercinger, fotpleie, håndpleie samt utføre tannpleie eller kirurgi i endemiske områder.

Hepatitt B kan forebygges med vaksinering. Reisende må selv sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot hepatitt B ved utenlandsreiser i områder med høy forekomst av hepatitt B dersom reisen kan innebære risikosituasjoner. Vaksine mot hepatitt B er nå inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født etter 1. november 2016, i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Folkehelseinstituttet har lands-spesifikke anbefalinger for alle andre aldersgrupper. Søk råd hos helsepersonell i god tid før avreise.

 

 

Referanser