Vannkopper

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Vannkopper er en svært vanlig barnesykdom som forårsakes av varicella zoster-virus. Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene. Vannkopper hos barn med normalt immunforsvar er vanligvis mildt. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen, og de blir derved varig immune. Symptomene er nesten alltid kraftigere hos ungdommer og voksne enn hos barn, og kan forårsake flere komplikasjoner. Spesielt under svangerskapet kan vannkopper være svært farlig for både mor og barn. Vannkopper kan også være svært alvorlig, til og med dødelig, for personer med nedsatt immunforsvar. Vannkopper kan forårsake sekundære sykdommer som lungebetennelse, hjernebetennelse (encefalitt) og bakterieinfeksjoner i huden.

Symptomene på vannkopper dukker opp 10 til 20 dager etter smitte. I denne perioden oppholder viruset seg først i luftveiene, og deretter spres det til resten av kroppen og forårsaker utslett. Før utslettet kan det forekomme lav feber og symptomer på vanlig forkjølelse. Utslettet opptrer først i form av røde prikker, og deretter blir prikkene større og forvandles til blemmer. Blemmene tørker deretter inn og danner skorper, og hvis ikke bakterier har forårsaket infeksjon, forsvinner de uten flere problemer. Feber kan forekomme, spesielt hvis det er mange blemmer.

Viruset smitter lett via dråpesmitte og luftsmitte. Hvis noen i familien er syke, sprer sykdommen seg til andre familiemedlemmer i omtrent ni av ti tilfeller. Viruset forblir inaktivt i nervecellene, der det kan reaktiveres og forårsake helvetesild senere i livet. I tillegg inneholder blemmene man får ved helvetesild, smittsomme virus som kan forårsake vannkopper hos folk som ikke har hatt sykdommen før.

Etter vannkoppeinfeksjonen er det immunforsvaret som holder viruset i sjakk,
men når immunforsvaret blir svakere, enten på grunn av sykdom, behandling eller alder kan viruset reaktiveres og gi helvetesild senere i livet. Hos 1 av 3 vil viruset reaktiveres og gi helvetesild minst én gang i løpet av livet.2

Les mer om helvetesild.

Utbredelse

Vannkopper opptrer i alle verdensdeler, men er mer utbredt i tempererte enn tropiske strøk. Lokale utbrudd med varicella kan opptre særlig senvinter og vår. Ved voksen alder har 90-95% av befolkningen gjennomgått vannkopper.3

 

Smittekilder

  • dråpesmitte fra person til person via luften
  • direkte kontakt med væsken fra utslett på huden

 

Flyreiser

Fordi vannkopper er veldig smittsomt, har flyselskapene rett til å nekte alle passasjerer med vannkopper å reise. Alle som har blitt bra igjen etter en infeksjonssykdom, men som fremdeles har tegn på sykdommen (for eksempel prikker etter vannkopper), rådes til å ha med seg et skriv fra legen som bekrefter at de ikke lenger er smittefarlige.1

 

Behandling

Vannkopper behandles ikke i de fleste tilfeller. Behandling med antivirale midler kan være aktuelt hos personer med nedsatt immunforsvar, eller andre hvor det er økt risiko for (eller foreligger) komplikasjoner.

 

Hvordan forebygge smitte

Infeksjon kan forebygges ved å unngå kontakt med pasienter med symptomer.

Vannkopper kan forebygges med vaksinasjon. Personer som ikke har gjennomgått vankopper kan søke råd om forebygging hos helsepersonell.

 

 

Referanser:

1. http://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/general-travel-health-advice/air-travel.aspx
2. Södergren E. et al.Incidence and Burden of Herpes Zoster in Sweden: A Regional Population-Based Register Study. Infectious Diseases and Therapy. 2024. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s40121-023-00902-1
3. Rimseliene G et al. Varicella-zoster virus susceptibility and primary healthcare consultations in Norway. BMC Infectious Diseases. 2016;16(1). DOI: 10.1186/s12879-016-1581-4