Malaria

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

Sykdommen og symptomene

Malaria er en alvorlig, potensielt livstruende febersykdom som forårsakes av malariaparasitten, og som spres via mygg. Man kan bli smittet av bare ett eneste stikk fra en mygg som er bærer av malariaparasitten.

Vanlige symptomer omfatter feber, skjelvinger, frostanfall, svettetokter, hodepine, magesmerter og kvalme. Verdens helseorganisasjon anslår at mer enn 200 millioner mennesker får malaria hvert år. For nesten en halv million av dem er sykdommen dødelig. De fleste dødsfall skjer blant små barn og gravide kvinner.1

 

Utbredelse

Malariarisikoen er høyest i den tropiske delen av Afrika samt i deler av Oseania, og moderat i Sør-Asia. I Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Sørøst-Asia er risikoen liten.

Smittekilder

  • kveldsaktive malariamygg

 

Behandling

Malaria kan behandles med legemidler, men det viktigste er å forebygge sykdommen ved å unngå myggstikk og bruke medisin som beskytter mot smitte.

 

Hvordan forebygge smitte?

Man bør ikke reise til områder med malariasmitte uten tilstrekkelig malariamedisin og beskyttelse mot mygg. Beskyttelse mot myggstikk er den beste malariaforebygging. I endemiske områder kan infeksjonsrisikoen reduseres, spesielt om kvelden, ved hjelp av for eksempel insektmidler, heldekkende klær og myggnett innsatt med permetrin. Spesielt barn bør beskyttes mot infeksjon.

Forebyggende malariamedisin må tas for hver reise i malariautsatte områder og anbefales i tillegg til beskyttelse mot myggstikk.

Lege bør alltid oppsøkes ved uklar febersykdom under/etter reiser til malariaområder.

Søk råd om forebygging av malaria hos helsepersonell i god til før avreise.

 

Referanser

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/malaria