Kikhoste

Denne sykdomsinformasjonen er generell og erstatter ikke råd fra lege eller annet helsepersonell. Oppsøk lege ved behov for helsehjelp.

 

Sykdommen og symptomene

Kikhoste er en svært smittsom luftveisinfeksjon som skyldes en bakterie kalt Bordetella pertussis. Estimater tilsier at en person smittet med kikhoste kan smitte opptil 12-15 andre. Dette gjør kikhoste til en av de mest smittsomme bakterielle infeksjonene, og mer smittsomt enn for eksempel influensa. Kikhostebakteriene fester seg vanligvis i svelget og i lungene hvor de begynner å produsere et giftstoff som medfører irritasjon og skade på slimhinnene.

Kikhoste kan i første fase gi symptomer som en forkjølelse med rennende nese, hoste og eventuelt feber i en ukes tid. Deretter kommer en sykdomsperiode med kraftige hosteanfall, hos barn ofte med karakteristiske kikeanfall (høy, pipende lyd ved innpust)  og eventuelt brekninger.  Hosten kan vare i opptil 2-3 måneder og sykdommen har derfor også blitt omtalt som «hundredagershosten».

Forekomst

Kikhoste forekommer i alle aldersgrupper, også blant voksne og eldre. I 2018 ble det registrert 151 000 tilfeller i hele verden. I Norge har det de siste 10 årene blitt rapportert gjennomsnittlig ca. 2900 tilfeller per år.  

Tabell 1: Rapporterte tilfeller av kikhoste for perioden 2010-2019 fordelt på aldersgruppe

Kilde: Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Selv om alle barn tilbys beskyttelse mot kikhoste gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fortsetter sykdommen å sirkulere. Årsaken til dette er at etterhvert som tiden går vil mengden antistoff (beskyttelsen) i kroppen mot kikhoste avta og beskyttelsen vil bli svakere.

Smittemåte

Kikhoste smitter ved dråpesmitte som spres i forbindelse med hoste, nysing eller tett kontakt. Man er mest smittsom i den første forkjølelseslignende fasen av sykdommen og de første par ukene etter at hosteanfallene har begynt. Antibiotikabehandling gitt tidlig i sykdomsforløpet kan begrense symptomene og den smittsomme perioden.

Det tar ca. 7-10 dager fra man blir smittet inntil man opplever de første symptomene (inkubasjonstid).

 

Spedbarn

Kikhoste kan være farlig for spedbarn, og det kan i sjeldne tilfeller forekomme dødsfall, enten som følge av komplikasjoner av infeksjonen eller på grunn av at de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

 

Nyfødtes nærmeste familie (foreldre, eldre søsken og besteforeldre) er de vanligste smittekildene.

I de første levemånedene er barnets beskyttelse mot kikhoste avhengig av antistoffer overført fra mor ved fødsel. Dersom mor har lite kikhosteantistoffer under svangerskapet, vil det også i liten grad overføres beskyttelse til barnet. For å hindre at spedbarn smittes av kikhoste er det viktig å redusere sirkulasjon av kikhoste i befolkningen generelt, og spesielt blant de som er i tett kontakt med den nyfødte.

 

Behandling

Ettersom kikhoste skyldes en bakterie kan infeksjonen behandles med antibiotika

 

Forebygging

Kikhoste smitter via dråpesmitte, og om man skulle være smittet er det viktig med god hoste- og håndhygiene for å unngå videre spredning. Det er spesielt viktig å unngå kontakt med spedbarn om man skulle være smittet.

Kikhoste kan forebygges med vaksine. For informasjon om hvilke anbefalinger som gjelder for voksne kan du lese mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Søk råd hos lege dersom du har spørsmål om forebygging av kikhoste.

 

Referanser