USA

USA - Vaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet

For alle reiser bør du ha oppdaterte grunnvaksinasjoner i henhold til anbefalinger fra norske myndigheter.

Anbefalinger om vaksinasjon under er fra Folkehelseinstituttet. Ulike typer reiser har ulik risiko for infeksjoner. Forretnings- og turistreiser med gode hygieniske og sanitære forhold kan ha andre anbefalinger enn reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. Søk råd hos lege eller reiseklinikk i god tid før avreise

Lange eller kortvarige reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. () indikerer individuell vurdering.

(Meningokokksykdommer)

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom.
Les mer

Annen viktig informasjon

ANDRE ANBEFALINGER
Noen stater/skoler har egne krav for meningokokkvaksinasjon og annen vaksinasjon av skoleelever og studenter. Tuberkulosevaksine skal ikke gis til de som skal studere i USA